بی شک افزایش درآمد کسب و کار یکی از جذاب ترین موارد برای صاحبین کسب و کار ها است

پادکست هدیه بیزینس کوچینگ باعث خواهد شد که درآمدتان بیشتر شود و بتوانید کسب و کارتان را رشد دهید

اگر می‌خواهید درآمدتان بیشتر شود شما به عنوان صاحب کسب و کار باید رشد ذهنیتی و مهارتی داشته باشید

با توجه به جدید بودن مهارت بیزینس کوچینگ ما برایتان پادکستی را در نظر گرفتیم که چندین مورد بیزینس کوچینگ را برایتان آموزش دادیم و در مورد این مهارت جدید صحبت کردیم چرا که شما به عنوان صاحب کسب و کار باید اطلاعاتی جدید دریافت کنید

برای گرفتن پادکست قسمت های پایین را پر کنید